Brug for at investere mere i et godt arbejdsmiljø i din virksomhed? Overvej en uddannelse som coach

Et godt arbejdsmiljø i en virksomhed kommer ikke af sig selv. Det kræver arbejde både fra lederens side, men medarbejderne skal også være indstillet på at gøre, hvad der kræves for at bidrage til et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Oplever du, at arbejdsglæden i din virksomhed daler? Medarbejderne er måske begyndt at gå på klingen af hinanden og det virker til at flere mistrives, hvilket i den grad påvirker produktivitetsniveauet.

Hvis dette er tilfældet, så kan det godt være, at du som leder af din virksomhed skulle overveje at sætte en ekstra indsats ind overfor arbejdsmiljøet i din virksomhed.

 

Gør det til en prioritet at udvikle dine medarbejdere

Et godt arbejdsmiljø kan man definere som et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig trygge og anerkendt for deres arbejde. Alle trives i deres arbejde og er glade for at møde ind på arbejde, hver eneste dag. Opgaverne bliver løst med god kvalitet og der er et stort overskud til at klare eventuelle udfordringer.

Når man skal skabe et godt arbejdsmiljø i sin virksomhed, så er det vigtigt, at man som leder prioriterer at udvikle sine medarbejdere – det kan både være på et personligt og fagligt plan. På den måde føler medarbejderen sig anerkendt for sin arbejdsindsats. Og han eller hun vil opleve, at et kompetenceløft bliver prioriteret, således der skabes mere tryghed, når nye opgaver bliver præsenteret i virksomheden.

Derudover skal der være fokus på et godt samarbejde kolleger imellem, så projekter kan løftes i flok. Som leder kan du gøre meget ved at sørge for at lægge mærke til både store som små bidrag – og anerkende medarbejderen eller teamet for dette.

 

Måske du skal overveje en coachuddannelse

Med en coachuddannelse supplerer du med et ekstra element til dine lederegenskaber, der kan være med til at løfte arbejdsglæden i din virksomhed.

Få en certificering som coach og tilføj brugbare coachingkompetencer til dit lederskab, hvilket giver dig nogle anvendelige værktøjer, når du skal motivere og udvikle dine medarbejdere. Du bliver bl.a. dygtigere til at lytte og stille brugbare spørgsmål, som dine medarbejdere kan bruge i deres udvikling.

Coaching er et godt værktøj at anvende, når det handler om at motivere sine medarbejdere. Det lægger et større ansvar over på medarbejderne, hvilket giver dem en større følelse af ejerskab.

 

Tag uddannelsen som coach hos Expand

Hos Expand Coaching Academy har du mulighed for at tage en international akkrediteret uddannelse som coach.

Uddannelsen er delt op i tre trin, som tages uafhængigt af hinanden. Du behøver derfor ikke at tage alle trin i uddannelsen for at kunne bruge dine coachkompetencer i dit arbejde. Hvert trin af uddannelsen giver dig blot flere kompetencer, som du kan benytte til at løfte arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Skal du optimere dit lederskab med en uddannelse som coach?